Prof. Dr Georgi LOZANOV’un bilimsel ve deneysel çalışmalar sonucunda yarattığı yabancı dil öğreniminin yanı sıra diğer alanlarda ve her yaş gurubunda kullanılabilen Suggestopedia / Reservopedia 1978 yılında UNESCO yetkililerinin metodun uygulandığı Bulgar okullarında yaptıkları gözlemler sonucunda, etkinliği uluslararası bir organizasyon tarafından kabul edilen tek metottur.

Ve Türkiye İzzet Baysal Üniversitesinde metot yüksek lisans tezi olarak çalışılıp tek’liği ve bilimselliği bir kez daha kabul edilmiştir.(Türköz, Seçil (2010). Suggestopedia/Reservopedia Metoduyla Kelime Öğretimine Deneysel bir Yaklaşım. AIBU. Yüksek Lisans Tezi).

Metot öğrenmenin beyinde gerçekleştiği, beynimizde kullanılmayan, henüz açığa çıkmamış doğuştan rezervlerimiz olduğu ve bu rezervleri kullanılır hale getirme görüşüne dayanır.

Var olan bu potansiyelin ortaya çıkmasını engelleyen temel neden yanlış yöntem ve yaklaşımlar, aile, yakın çevre ve öğretmenlerin kimi zaman öğrenen üzerinde yarattığı olumsuz telkinlerdir. Hayatımızda önemli bir yere sahip olan bu insanlardan aldığımız olumsuz telkinler, koşullandırılmalar kimi zaman ruhsal, kimi zaman fizyolojik rahatsızlıklarımızın en temel nedenini oluşturur. Bu nedenle yöntemde, şimdiye kadar kabullendiğimiz/kabullendirildiğimiz sınırlılıklarımızın ve öğrenmeye karşı kazandığımız olumsuz tutum ve davranışlarımızın hem bilinç düzeyinde hem de bilinçaltında temizlenmesiyle şimdiye kadar gizli kalan kapasitemizin en üst düzeyde açığa çıkarılmasını ve kullanılmasını hedefler. Öğrenenler endişe, korku ve olumsuz koşullanmalarından arınınca beynin öğrenmesi için gereken en uygun durum sağlanmış olur.

İnsan beyninin en uygun halinin yakalanması bilginin kalıcı bir şekilde öğrenilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Beynin her iki lobu da öğrenme boyunca devamlı etkileşim halindedir. Bilinç ve bilinçaltının uyumlu bir şekilde kullanılması esastır. Öğrenme sırasında tüm duyulara hitap edilir.

Suggestopedia / Reservopedia bir terapi yöntemidir.

Prof. Dr. Lozanov’un ve Prof. Dr. Evelina GATEVA’nın birlikte yaptığı çalışmalar sonucu titizlikle seçtikleri klasik müzik parçaları beyni alfa konumuna getirir ve bu bağlamda bireyin konsantrasyon, dikkat ve motivasyonu artarken daha kolay ve çabuk öğrenir, aynı zamanda da öğrenilenleri hatırlamaya büyük ölçüde katkıda bulunur. Öğrenebildiğini gören bireyin kendine güveni ve üretkenliği artar, iletişim yeteneği gelişir. Bu da bireyin zihnen ve bedenen daha sağlıklı ve dengede olmasını sağlar.

Suggestopedia/Reservopedia yöntemiyle dil öğrenenlerin öğrenme ortamına çocuklar gibi katılması ve öğrenmeleri hedeflerden birisidir.

Bu yöntemle bilgi uzun süreli belleğe hemen sınıf ortamında aktarılıp özümsenir ve istenildiği ve ihtiyaç duyulduğu zaman kolayca hatırlanır.

Suggestopedia/Reservopedia konuşturmayı hedefleyen ve yaşatan bir metot.

Kısaca bu yöntemle daha hızlı, daha kalıcı ve etkin bir şekilde öğrenilir. Bilginin aktığı, kendiliğinden geldiği hissedilir ve kısa bir süre içinde kişi kendini rahatlıkla ifade eder, öğrenilenler dilin her alanına başarıyla aktarılır.

Eğitim Şekli

Eğitim süresi toplam 100 saat olup (başlama ve bitirme sınavı dahil) haftanın 5 günü, her gün 4 saat ve 5 haftadır. Eğitime başlarken ve biterken seviye belirleme sınavı verilir.

Eğitim sonunda Ortak Avrupa dil düzeylerinden B1 düzeyine gelinir ve eğitimin bitmesine müteakip öğrenci sınıf ortamındaki akıcılığı dış dünyada da geliştirmek adına en az 3 ay çağdaş öğretim metotlarına göre hazırlanmış konuşma sınıflarına yönlendirilir .

Eğitim süresince devamlılık öğrencinin dikkat edeceği yegane konudur.