Neuro yaşamdaki tecrübelerimizin sinir sistemimiz sayesinde 5 duyumuzla algılanması ve işlenmesidir.

Linguistic sinirsel temsillerin kodlandığı, sıralandığı ve anlama kavuştuğu dil ve sözsüz iletişim sistemleridir.

Programming belirlenmiş hedeflere ulaşmak için iletişimimizi ve sinir sistemimizi organize etmektir.

NLP disiplinler arası- tıp, psikoloji, sibernetik gibi – bir dal olup insan beyninin evrimini hızlandıran , bireyin kendisi ve çevresiyle iletişim kurmasını sağlayan güçlü bir araçtır .

“NLP bireysel özgürlüktür.” Dr Richard Bandler